Partnerzy

Zgodnie z umową konsorcjum podpisaną w celu realizacji projektu naszymi partnerami są:

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00027.
Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2021/ABM/01/00027.