Lider projektu

Kierownik Projektu:

dr hab. n. med. Joanna Trubicka, Prof. IPCZD

Główni Badacze:

dr n. med. Marta Perek- Polnik – Oddział Onkologii, IPCZD

BraimTOR- ONKO

Otwarte randomizowane badanie kliniczne II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w leczeniu glejaków o wysokim stopniu złośliwości u dzieci w ramach ustalenia postępowania w rzadkich i ultrarzadkich chorobach ośrodkowego układu nerwowego związanych z aktywacją szlaku mTOR: BraimTOR- ONKO

dr n. med. Krzysztof Sadowski – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

BraimTOR-NEURO

Otwarte randomizowane badanie kliniczne II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci w ramach ustalenia postępowania w rzadkich i ultrarzadkich chorobach ośrodkowego układu nerwowego związanych aktywacją szlaku mTOR: BraimTOR – NEURO

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00027. Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2021/ABM/01/00027.