Badanie DIPGen – rozlany glejak pnia mózgu

Wśród chorób nowotworowych wieku dziecięcego rozpoznanie rozlanego naciekającego glejaka mostu w oparciu o wyniki badań genetycznych (DIPG) jest jednym z najgorzej rokujących guzów o niezaspokojonych potrzebach medycznych. Dotychczas stosowane leczenie nie przyczynia się do wyleczenia choroby, a jedynie przedłuża życie pacjentów. Średnia przeżycia dzieci z tym rozpoznaniem wynosi ok. 9 – 12 miesięcy.

Obecne badania kliniczne w DIPG skupiają się na ocenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych produktów leczniczych, głównie leków biologicznych, w ramach terapii spersonalizowanej, dostosowanej do profilu molekularnego nowotworu u konkretnego pacjenta. W zaplanowanym badaniu klinicznym zakłada się, że zastosowanie syrolimusu w monoterapii lub w połączeniu z trametynibem u wybranych pacjentów będzie bezpieczne i wpłynie na poprawę całkowitego przeżycia w porównaniu do grupy historycznej dzieci z DIPG leczonych radioterapią. Przeprowadzone badania molekularne będą miały również na celu poznanie pełnego obrazu molekularnego choroby i pozwolą na identyfikację nowych celów terapeutycznych.

W trakcie trwania badania regularnie będą wykonywane badania RM w celu oceny skuteczności leczenia, badania laboratoryjne i konsultacje medyczne w celu zdiagnozowania ewentualnych powikłań terapii oraz badania oceniające jakość życia pacjentów.

Rekrutacja pacjentów trwa od 10.2021 do 04.2024.

Dane kontaktowe:

Klinika Onkologii Instytut „ Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Tel: 22 815 17 74 

Mail: onkologia@ipczd.pl

Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im Św Jana Pawła II

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Tel: 32 207 17 63

Mail: onkohemat@gczd.katowice.pl

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.