45 Jubileusz Centrum Zdrowia Dziecka

15 października odbyły się uroczyste obchody 45-lecia przyjęcia pierwszych pacjentów do poradni specjalistycznych. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu 45-lecia CZD objęła Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

45 lat realizowana jest również działalność naukowa, która jest nierozerwalnie związana z działalnością kliniczną.

Nauka w IPCZD

Instytut prowadzi działalność naukową od początku swego powstania, tj. od 1977 r. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów RP z dn. 19 grudnia 1995 r. uzyskał status prawny jednostki badawczo-rozwojowej i istniejącą nazwę Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od 2010 r. jest instytutem badawczym.

Jako instytucja naukowa działająca w systemie szkolnictwa wyższego i nauki jest ważnym ośrodkiem naukowym zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej w dyscyplinie nauk medycznych. Specjalizuje się w pediatrii i jest silnym ośrodkiem działającym w tym obszarze na rzecz polskich dzieci. Należy pamiętać przede wszystkim ideę powstania Centrum Zdrowia Dziecka, parafrazując słowa pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny, aby „świadectwo o bohaterstwie i cierpieniu dzieci w czasie II wojny światowej nie było tylko cząstką małą ogólnej narodowej czci, lecz należy im się wyraz pamięci trwałej, osobny, wyłączny”.

IDEA

Ta idea się spełniła i upamiętniono dzieci z całego świata, w tym dzieci polskie, które cierpiały i ginęły podczas drugiej wojny światowej. Nasz Instytut jako „żywy pomnik” realizuje tę misję, prowadząc badania naukowe, dając szanse chorym dzieciom na powrót do lepszego zdrowia i komfortu życia.

Warto przytoczyć słowa pierwszej dyrektor IPCZD, prof. Marii Goncerzewicz wypowiedziane podczas obchodów jubileuszu 25-lecia: „prowadzone prace naukowo-badawcze złożyły się na poważny dorobek naukowy Instytutu – wysoko ceniony w kraju i za granicą”. Słowa te są aktualne również dziś, po 45 latach działalności Instytutu. Obecna pozycja na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej jest sukcesem opartym przede wszystkim na pracy kilku pokoleń pracowników naukowych, którzy od lat rozwiązują trudne zadania medyczne. Niezwykle cenne jest wsparcie zespołów, które zarządzają projektami badawczymi i je rozliczają, a także prowadzą działalność związaną z informacją naukową. Liczące się w świecie medycznym osiągnięcia naukowe IPCZD są efektem samodzielnych – lub częściej wspólnych – badań naukowych prowadzonych z ośrodkami z Europy i Ameryki. Na przestrzeni lat badania naukowe w IPCZD finansowano z różnych źródeł – w pierwszym okresie były to granty Komitetu Badań Naukowych i Programów Ramowych Unii Europejskiej, po współcześnie dostępne źródła finansowania, w tym z Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki czy Agencji Badań Medycznych.

LATA 2021-2022

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jako instytut badawczy posiada kategorię A (do lipca 2022 r. kat. A+). Kategorie nadane są przez resort nauki i świadczą o najwyższej jakości działalności naukowej IPCZD. Jest to zasługa dużego zaangażowania i dorobku zawodowego pracowników naukowych. W Instytucie zatrudnionych jest średniorocznie ok. 100 pracowników naukowych. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 98 pracowników naukowych, w tym na stanowiskach profesora i profesora Instytutu (38 osób), adiunkta (30 osób) oraz asystenta naukowego (30 osób). Obok pracowników naukowych w Instytucie zatrudnionych jest 4 pracowników badawczo-technicznych. Bezpośrednim i cennym wsparciem pracowników naukowych jest zespół specjalistów zatrudnionych w pionie nauki. Należy tu wymienić: Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą wraz z Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych, Sekcję Szkoleń, Bibliotekę i Informację Naukową oraz Zakład Zdrowia Publicznego.

W 2021 r. w IPCZD realizowano 28 grantów finansowanych ze środków zewnętrznych. Z wykorzystaniem źródeł krajowych (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia i Agencja Badań Medycznych) Instytut realizował 18 grantów.

Prowadzono także prace w ramach 10 programów międzynarodowych, w których IPCZD jest partnerem, w tym m. in. w projekcie c4c (Program Horyzont2020), EJP RD (Program Horyzont2020), MERITA (Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014–2020) i PETER (Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014–2020).

Instytut od lat przeznacza środki finansowe pochodzące z dotacji, a obecnie z subwencji ministra odpowiedzialnego za naukę w Polsce na projekty wewnętrze. Ogłaszane są konkursy dla pracowników Instytutu, którzy chcą wykonać badania pilotażowe przed przygotowaniem wniosku o grant instytucji zewnętrznej oraz dla kadry rozpoczynającej działalność badawczą w medycynie.

W 2021 r. prowadzono 33 granty wewnętrzne, 17 statutowych zadań badawczych oraz 37 projektów służących rozwojowi młodych naukowców, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym z subwencji ministra edukacji i nauki.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.