Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym raportowania i audytu w projektach Horyzont 2020, które odbędzie się 16 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Szkolenie poprowadzą eksperci Komisji Europejskiej. Szkolenie odbędzie się w ramach „Communication Campaign” prowadzonej przez Komisję Europejską w różnych krajach, a jego tematyka będzie skupiała się na raportowaniu finansowym i audycie. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do służb finansowo-administracyjnych zajmujących się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych. Akcja ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach raportowania kosztów projektu, a co za tym idzie minimalizowaniu ilości błędów popełnianych przez beneficjentów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie prawidłowego sprawozdawania kosztów wynagrodzeń, jako że ta kategoria wywołuje zazwyczaj najwięcej pytań i wątpliwości beneficjentów. Informujemy, iż szkolenie będzie przeprowadzone w języku angielskim, nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski.

DRAFT AGENDA: Draft Agenda – Warsaw 16.10

Więcej informacji dotyczących wydarzenia i rejestracji znajda Państwo na stronie KPK.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.