Partnerzy

Zgodnie z umową konsorcjum podpisaną w celu realizacji projektu naszymi partnerami są:

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.