Kontakt

Kierownik projektu DIPGen

dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska prof. IPCZD

Tel: 22 815 17 87

E-mail: onkologia@ipczd.pl

Obsługa projektu:

Ewa Świerkula

Opiekun projektu – część administracyjno-finansowa

Tel: 22 815 19 88

E-mail:  e.swierkula@ipczd.pl ; dipgenadmin@ipczd.pl

Małgorzata Wojtyło

Opiekun projektu – część kliniczna

Tel: 22 815 75 71

E-mail:  m.wojtylo@ipczd.pl ; dipgen@ipczd.pl 

Partnerzy:

Ze strony GCZD: Marta Kręt

Tel. 32 207 15 11

E-mail: mkret@gczd.katowice.pl

Ze strony WUM: Anna Brzósko-Gołębiewska Dział Projektów Naukowych

Tel: 22 572 04 11

E-mail: anna.brzoskogolebiewska@wum.edu.pl

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.