Planowana Rekrutacja pacjentów

BraimTOR ONKO

okres rekrutacji dla pacjentów: planowany od 1.07.2022 – 1.09.2026

BraimTOR NEURO

okres rekrutacji dla pacjentów: planowany od 1.07.2022 – 31.01.2027 – 31.01.2027

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00027. Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2021/ABM/01/00027.