Kontakt

dr hab. n. med. Joanna Trubicka, Prof. IPCZD

Kierownik projektu BraimTOR

Tel: 22 815

E-mail: j.trubicka@ipczd.pl

dr n. med. Marta Perek- Polnik

Główny Badacz- badanie onkologiczne

Tel: 22 815 17 79

E-mail: m.perek-polnik@ipczd.pl

dr n. med. Krzysztof Sadowski

Główny Badacz- badanie neurologiczne

Tel: 22 815 74 60

E-mail: k.sadowski@ipczd.pl

Paulina Głowacka

Opiekun projektu – część kliniczna

Tel: 22 815 70 44

E-mail: p.glowacka@ipczd.pl

Ewa Świerkula

Opiekun projektu – część administracyjno-finansowa

Tel: 22 815 70 46

E-mail: e.swierkula@ipczd.pl

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00027. Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2021/ABM/01/00027