Projekt conect4children

Europejska sieć conect4cildren (c4c) ma na celu rozwój i opracowywanie nowych produktów leczniczych oraz terapii dla populacji pediatrycznej. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, budujące zdolność zaimplementowania wielonarodowej, pediatrycznej sieci badań klinicznych dbającej o potrzeby dzieci, młodych dorosłych i ich rodzin. Dzięki współpracy środowiska naukowego i przemysłu farmaceutycznego, stworzono nową strukturę angażującą blisko 500 partnerów naukowych, klinicznych i z przemysłu farmaceutycznego, których jedynym celem jest lepsza medycyna i terapie dla dzieci. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie jest jednym z partnerów (beneficjentów) sieci c4c. IPCZD w ramach c4c pełni funkcję koordynatora krajowego (National Hub – NH). Stwarza to unikalną okazję do zacieśnienia współpracy polskiego rynku badań klinicznych w pediatrii, w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych w Pediatrii (POLPEDNET), w której skład wchodzi 10 jednostek akademicko – klinicznych.

W ramach c4c w 2019 roku rozpoczęto przygotowania do dwóch niekomercyjnych badań klinicznych na terenie Polski:

Przetrwały przewód tętniczy (patent ductus arteriosus – PDA) to pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą. U wcześniaków leczeniem pierwszego “rzutu” jest leczenie farmakologiczne. Badanie ma określić skuteczność leczenia PDA przez podaż paracetamolu.

  • Badanie KD-CAAP ( zastosowanie kortykosteroidów w standardowym leczeniu w chorobie Kawasaki, spowoduje zmniejszenie szansy wystąpienia zatorowości tętniczej) – http://kdcaap.mrcctu.ucl.ac.uk/

Zatorowość naczyń tętniczych jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Sprawdzenie skuteczności stosowania kortykosteroidów w standardowym leczeniu w chorobie Kawasaki, może pozwolić uniknąć szeregu powikłań – od problemów z niewydolnością organów wewnętrznych, przez zatorowość płucną, udar niedokrwienny lub zawał mięśnia.

W badaniu TREOCAPA, IPCZD jest koordynatorem krajowym badania, w którym uczestniczy jedna jednostka z Polski:

1.      Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (główny badacz i Koordynator Krajowy: dr hab. Jan Mazela, prof. UMP)

W badaniu KD-CAAP, IPCZD pełni podwójną funkcję – zarówno NH, jak i ośrodka prowadzącego badanie. Głównym badaczem w badaniu KD-CAAP jest dr n. med. Piotr Buda, zatrudniony w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.