POLPEDNET

Polska Sieć Badań Klinicznych w Pediatrii

logo POLPEDNET

Powstanie i funkcjonowanie Polskiej Sieci Badań Klinicznych w Pediatrii (POLPEDNET – Polish Paediatric Clinical Trials Network) wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Pediatrycznego (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004).

Inicjatywa powołania sieci została zgłoszona w 2017 r. i potwierdzona przez przedstawicieli 4 polskich ośrodków pediatrycznych:

  • Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – Warszawa
  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Łódź
  • Instytut Matki i Dziecka – Warszawa
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Misją POLPEDNET jest poprawa jakości badań klinicznych przyszłych produktów leczniczych prowadzonych w różnych grupach wiekowych populacji pediatrycznej. Stworzona sieć ma prowadzić te badania w oparciu o standardowe procedury operacyjne i ujednoliconą dokumentację. Zadania sieci będą obejmowały również doradztwo w zakresie planowania badań klinicznych, zbierania informacji o potencjalnych uczestnikach badań klinicznych (feasibility), prowadzeniu szkoleń (np. w zakresie obowiązków research nurse), gromadzenia danych dla potrzeb badań klinicznych.

Zadaniem POLPEDNET, poza poprawą jakości badań klinicznych we wprowadzaniu przyszłych produktów leczniczych w populacji pediatrycznej, jest wymiana doświadczeń z innymi sieciami pediatrycznymi na świecie.

POLPEDNET jako sieć jest otwarta na współpracę zarówno z sektorem farmaceutycznym, jak i organizacjami wspierającymi bądź zrzeszającymi pacjentów pediatrycznych. W najbliższej przyszłości  powołany zostanie polski odpowiednik YPAG (Young Person Advisiry Group)- grupy składająca się z dzieci i młodzieży, do zadań której należy konsultowanie projektów pod względem merytorycznym, a także odbioru produktów leczniczych przez grupę pediatryczną. POLPEDNET współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami w ramach projektów międzynarodowych m.in.  z European Paediatric Translational Research Infrastructure (EPTRI), connet4children (c4c).

Kontakt