Zakład Zdrowia Psychicznego

Działalność kliniczna:

 • tworzenie i zastosowanie wiedzy psychologicznej we  wszystkich aspektach zdrowia
 • wspieranie rozwoju dziecka, wzmacnianie zasobów psychologicznych, podnoszenie  kompetencji  wychowawczych  rodziców, a w efekcie osiągnięcie optymalnego psychologicznego i społecznego funkcjonowania w chorobie i wysokiej jakości życia
 • działalność ambulatoryjna i szpitalna –  przyjmowanie pacjentów z różnymi problemami psychicznymi
 • prowadzenie psychoterapii (przez certyfikowanych psychoterapeutów)
 • regularne superwizje
 • podejmowanie zadań diagnostycznych i terapeutycznych, adekwatnych do psycholo-gicznych problemów dziecka związanych z chorobą przewlekłą.
 • wykonywanie innych badań psychologicznych na potrzeby leczenia.
 • opracowanie standardów diagnozy i opieki psychologicznej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi, m.in. z cukrzycą, ze schyłkową niewydolnością narządów,  zaburzeniami karmienia, pacjentami po transplantacji nerki i wątroby, nad dziećmi kwalifikowanymi do leczenia metodą wentylacji domowej.
 • diagnozowanie i wsparcie leczenia dzieci leczonych onkologicznie, neurochirurgicznie, przygotowanie pacjentów z otyłością do leczenia chirurgicznego.

Działalność naukowa:

 • stosowanie nowych metod diagnostycznych i sprawdzonych metod pracy z pacjentem.
 • posiadanie bardzo dobrze wykształconego zespołu
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej
 • publikowanie wyników badań
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • pracownicy Zakładu jako laureaci wyróżnień i nagród, m.in. Ministra Zdrowia oraz towarzystw medycznych;  konsultanci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.