Kontakt

REDAKCJA

Wydania elektroniczne tel. 22 815 17 21

Dydek Bogumiła
Kozłowska Magdalena
e-mail: wydawnictwo@ipczd.pl

Wydania drukowane tel. 22 815 75 71

Małgorzata Wojtyło
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl