Kontakt

Obsługa projektu:

Monika Szkop

Koordynator kliniczny badania

Tel: 22 815 74 88

e-mail: m.szkop@ipczd.pl

Dorota Lemieszka

Opiekun projektu – część administracyjno-finansowa

Tel: 22 815 12 68

e-mail: d.lemieszka@ipczd.pl

Sylwia Cichosz

Opiekun projektu – część kliniczna

Tel: 22 815 70 42

e-mail: s.cichosz@ipczd.pl

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.