Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Klinika Gastroenterologii jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki u dzieci. Pracownicy Kliniki są współautorami krajowych i zagranicznych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia wielu chorób gastrologicznych.

Działalność kliniczna

 • diagnostyka i leczenie nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), w tym najcięższych postaci choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, pełen zakres leczenia biologicznego
 • ośrodek diagnostyki i leczenia ostrych i przewlekłych chorób trzustki, wykonywanie zabiegów ECPW (jedyny ośrodek pediatryczny w Polsce). Diagnostyka molekularna i badania obrazowe
 • jedyny w Polsce ośrodek zajmującymi się pacjentami z ostrą i przewlekłą niewydolnością wątroby.  Ośrodek, który stworzył modelowy sposób opieki nad dzieckiem z przewlekłą niewydolnością wątroby. Przy współpracy z  Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów zajmuje się kwalifikacją pacjentów do transplantacji wątroby, prowadzeniem w okresie poprzedzającym przeszczepienie oraz prowadzącym długofalową opiekę  nad pacjentami po przeszczepieniu
 • wiodący w kraju ośrodek endoskopii zabiegowej u dzieci, w tym leczenia i zapobiegania krwotokom z żylaków przełyku/żołądka- zabiegi EVL i zastosowanie, jako jedyny ośrodek w kraju, klejów tkankowych. Ośrodek referencyjny leczenia ciężkich oparzeń przełyku
 • wiodący ośrodek w Polsce zajmujący się diagnostyką i leczeniem rzadkich chorób wątroby w tym: żółtaczek, cholestaz, kamicy pęcherzyka żółciowego, chorób wątroby uwarunkowanymi genetycznie (PFIC, zespół Alagille’a, mukowiscydoza, niedobór alfa-1-antytrypsyny, ch. Wilsona), stłuszczeniem wątroby, chorobami autoimmunizacyjnymi (AIH, PSC, zespoły nakładania)
 • pierwszy w Polsce ośrodek diagnostyki i leczenia zaburzeń karmienia i zaburzeń połykania stosujący unikatowe w skali kraju metody diagnostyki (wideofluoroskopia), terapii (elektrostymulacja) i opieki nad chorymi (zespół terapeutyczny lekarz+dietetyk+psycholog+logopeda)
 • jeden z większych ośrodków prowadzących domowe żywienie dojelitowe HEN
 • ośrodek kompleksowego leczenia otyłości olbrzymiej u nastolatków (współpraca  gastrolog-endokrynolog-dietetyk-psycholog-rehabilitant oraz w wybranych przypadkach chirurg)

Działalność naukowa

 • klinika jest liczącym się w Polsce ośrodkiem naukowym. 14 pracowników Kliniki to pracownicy naukowi, prowadzący badania w ramach grantów naukowych. Pierwszą pracę naukową zespół Kliniki opublikował w 1977 r. Od tamtej pory ukazało się 1855 pełnych publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Kliniki. W tej liczbie jest 355 prac w piśmiennictwie zagranicznym (IF –  1329)
 • zespół Kliniki prezentował 1051 doniesień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych.
 • klinika jest liczącym się ośrodkiem prowadzącym szkolenia podyplomowe. Przez wiele lat był głównym ośrodkiem prowadzącym praktyczne szkolenia endoskopowe. Pracownicy Kliniki pełnią lub pełnili wiodące funkcje w zagranicznych i krajowych Towarzystwach Naukowych oraz wchodzą w skład Zespołów Redakcyjnych czasopism zarówno krajowych jak i zagranicznych
 • od wielu lat zespół Kliniki prowadzi kursy CMKP w zakresie gastroenterologii, chorób wątroby i żywienia.