II edycja kursu morfologicznego „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych”

W dniach 18 – 19.11.2021 r. odbyła się druga edycja kursu „Morfologia układu sercowo-naczyniowego i jego wad rozwojowych dla kardiologów interwencyjnych” dla tych uczestników projektu, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w I edycji.

Leczenie interwencyjne wad wrodzonych serca wymaga dogłębnego zrozumienia budowy prawidłowego serca oraz naczyń tętniczych i żylnych w warunkach prawidłowych i przy obecności wad rozwojowych. Temu miał właśnie służyć program kursu, który obejmował 18 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin wykładów teoretycznych i 12 godzin ćwiczeń praktycznych, w tym 6 godzin symulacji medycznej. Ćwiczenia praktyczne opierały się na pracy z modelami wydrukowanymi w technologii druku trójwymiarowego oraz badaniami tomograficznymi rekonstruowanymi w rzeczywistości wirtualnej. Zadaniem uczestników było przewidywanie kierunków progresji wady, możliwych współistniejących problemów anatomicznych (np. przebieg struktur układu przewodzącego) oraz potencjalnych zagrożeń dla przebiegu leczenia interwencyjnego.