Tomasz Kmieć

tytuł naukowy: dr n.med

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Klinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii

OrcID No: 0000-0001-6958-6239

Krótka biografia:

  • Akademia Medyczna ŚUM – Katowice dyplom 1975
  • Klinika Neurologii  ŚUM, Katowice 1975-1978
  • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia  Dziecka Warszawa 1978 do 2019

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • neurologia ogólna 1977 i neurologia dziecięca 1981
  • dr nauk medycznych 1994 r.
  • praca habilitacyjna w trakcie

Zainteresowania badawcze:

  • Choroby neurozwyrodnieniowe genetycznie uwarunkowane: NCL, NBIA, PKAN,MPAN, Leukodystrofie, SM, Padaczka …

Kontakt:

e-mail: t.kmiec@ipczd.pl