Zakład Zdrowia Publicznego

Zakład prowadzi analizy trendów nasilenia i przyczyn zgonów dzieci i młodzieży, badania epidemiologiczne występowania nadwagi i otyłości, podwyższonego ciśnienia krwi w populacji wieku rozwojowego oraz badania populacyjnych rozkładów podstawowych cech antropometrycznych i ciśnienia krwi. Jednym z najważniejszych osiągnięć zakładu jest opracowanie norm ciśnienia tętniczego, wysokości, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) w ramach prowadzonych ogólnopolskich, reprezentatywnych dla populacji krajowej badań epidemiologicznych (PL0080 OLAF oraz OLA). Siatki centylowe, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w wieku 3-18 lat, zostały opublikowane w najnowszej książeczce zdrowia.

Pracownicy naukowi

  • dr n. med. Zbigniew Kułaga             
  • mgr Beata Gurzkowska     
  • mgr Aneta Kotowska         

Kierunki badań

Choroby cywilizacyjne

  • Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci oraz dzieci i młodzieży wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w zakresie punktu 3.1.1
  • Trendy urodzeniowej masy ciała i trwania ciąży w Polsce. Analiza statystyczna danych pozyskanych z GUS

Inne

  • Analiza przyczyn zgonów dzieci oraz trendów umieralności w zakresie danej grupy wiekowej (wiek od 0 do 19 lat). Wyodrębnienie grup głównych przyczyn zgonów dzieci i młodzieży oraz prześledzenie dynamiki zmian w badanym okresie dla aktualizacji wiedzy o najważniejszych zagrożeniach dla życia dzieci i młodzieży.

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

  • Małe dzieci – Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w zakresie punktu 3.1.1, kierownik projektu: dr n. med. Zbigniew Kułaga, 01.06.2017 r. -31.12.2020 r.
  • Duże dzieci – Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w zakresie punktu 3.1.1, kierownik projektu: dr n. med. Zbigniew Kułaga, 01.06.2017 r. -31.12.2020 r.

Wybrane członkostwa

  • Polska Federacja Edukacji w Diabetologii