Kursy do specjalizacji

Wykazy

Wykaz kursów zorganizowanych na zlecenie CMKP w 2018 r.:

>> Wykaz kursów w 2018 r.

 

Wykaz kursów zorganizowanych na zlecenie CMKP w 2017 r.:

>> Wykaz kursów w 2017 r.

 

Poniżej prezentujemy wykaż kursów zorganizowanych na zlecenie CMKP w 2016 r.

>> Wykaz kursów w 2016 r. 

 

Poniżej prezentujemy wykazy kursów.

>> Kursy Unijne w 2015 r. 

>> Kursy Zwyke w 2015 r.

Zasady zgłaszania się na kursy specjalizacyjne w ramach planu dydaktycznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Osoba zgłaszająca się na kurs musi wypełnić “Formularz zgłoszenia”, dostępny na stronie www.cmkp.edu.pl. Formularz dostępny jest także na stronie www.czd.pl w zakładce Nauka i Dydaktyka → Działalność edukacyjna → Formularze.

Na kurs należy zgłaszać się z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Przypominamy, że w danym kursie można uczestniczyć tylko raz.

Kwalifikację na kurs przeprowadza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Informacja o przyjęciu na kurs wysyłana jest na adres domowy, na 30 dni przed kursem

Zgłoszenia należy wypełnić na komputerze i przesłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną, na adres odpowiedniego Studium CMKP.

Formularz wysyłany drogą e-mail: Wypełniony formularz należy zapisać w formie pliku i następnie wysłać jako załącznik e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o kursie.

Formularz wysyłany pocztą: Wypełniony formularz należy wydrukować i następnie przesłać drogą pocztową na adres wskazany w informacji o kursie - wymagany jest podpis i pieczątka.

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2019 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"