Wskaźniki

Punktacja KBN (lata 1999-2004)

Punktacja opracowana przez zespoły Komitetu Badań Naukowych dla odpowiedniej dziedziny nauki ogłaszana w formie kolejnych wykazów od 1999 do 2004 roku włącznie.

Punktacja ministerstwa właściwego dla nauki i szkolnictwa wyższego (od 2005 roku)

- ustalana w rozporządzeniach ministerialnych określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych
- integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym listy czasopism punktowanych (wraz z kolejnymi uzupełnieniami) zawierające wykazy tytułów czasopism z przyporządkowaną im liczbą punktów

 

Indeks Hirscha

- określa zdolność do publikowania często cytowanych prac,
- jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań

 

Na przykład: h-index=10 oznacza, że 10 publikacji było cytowanych co najmniej 10 razy

 

Impact Factor

- wskaźnik cytowalności czasopisma,
- stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie,
- wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) udostępnianej na platformie Web of Knowledge,

- baza JCR ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego,
- baza JCR umożliwia prezentację wartości wskaźnika dla danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 5 lat dzięki funkcji Impact Factor Trend

 

Polskie czasopisma z IF 2010

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"