Punktacja

Punktacja ministerstwa

Prace zarejestrowane w bazie otrzymują punktację obowiązującą zgodnie
z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki (punktacja dot. artykułów oraz monografii i ich fragmentów).

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

26 stycznia 2017

 

Departament Nauki informuje, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

 

Treść Komunikatu

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

 

Wykaz czteroletni - część A - plik .pdf

Wykaz czteroletni - część B - plik .pdf

Wykaz czteroletni - część C - plik .pdf

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Impact Factor

Prace zarejestrowane w bazie otrzymują punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania zgodnie z bazą JCR (Journal Citation Reports - Web of Knowledge - na serwerze wydawcy).

 

Ważne: do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"