O sieci

Email

   W 2007 roku w wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzone zostało prawo (Rozporządzenie Pediatryczne) regulujące badania kliniczne produktów leczniczych w populacji pediatrycznej. Od tego momentu podjęty został szereg działań mających na celu poprawę ochrony zdrowia dzieci oraz zobowiązanie firm farmaceutycznych do podjęcia zmian w zakresie tworzenia leków pediatrycznych. Na szczególną uwagę zasługuje powstanie Europejskiej Sieci Badań w Pediatrii przy Europejskiej Agencji Leków (EnprEMA) obejmującej istniejące już sieci krajowe, europejskie oraz badaczy i ośrodki mające wiedzę i doświadczenie w zakresie tego typu badań.

      Polska Sieć Badań Klinicznych w Pediatrii (POLPEDNET) powstała w 2017 roku z inicjatywy czterech ośrodków: Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ośrodkiem koordynującym POLPEDNET został Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.  Członkami komitetu sterującego  POLPEDNET zostali prof. dr hab. n. med. Piotr Sochy z Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,  prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz lek. med. Andrzej Bałaga z Uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego w Krakowie.

      Ośrodek koordynujący sieci – IPCZD bierze aktywny udział w Europejskim Projekcie Connect4Children (collaborative network for European clinical trials for children, C4C). Celem tego sześcioletniego programu jest zwiększenie roli Europy w badaniach klinicznych w pediatrii zarówno poprzez stworzenie zaplecza do ich prowadzenia jak i narzędzi pozwalających na ich wykorzystanie aktualnie posiadanych informacji dla rozwoju wiedzy na temat  leków stosowanych u dzieci.  Poprzez uczestnictwo w tym programie nasza sieć ma szansę na udział w większej ilości badań klinicznych sponsorowanych zarówno przez przemysł farmaceutyczny jak również środowiska akademickie.

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2019 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"