Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Data opublikowania: wtorek, 05 września 2017 21:15

Email

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 r. w Instytucie „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Al. Dzieci Polskich 20, w sali wykładowej nr F 119 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

o godz. 12:10 Pani mgr Magdaleny Pajdowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie profilu kwasów organicznych w moczu metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) w identyfikacji zaburzeń mitochondrialnych

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pronicka 

Promotor pomocniczy: 

Dr n. med. Dorota Piekutowska-Abramczuk 

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski, prof. UJ 

Dr hab. n. med. Maria Giżewska, prof. PUM 


o godz. 13:10 Pani lek. Natalii Rogińskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena występowania nefropatii kardiogennej u dzieci z wrodzonymi wadami serca

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Małgorzata Żuk
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński
Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska 

 

/-/prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej IPCZD

  

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece i Informacji Naukowej IPCZD.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są opublikowane na stronie www.czd.pl

 

>> streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pajdowskiej

>> recenzja prof. Mirosława Bik-Multanowskiego

 

>> streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Natalii Rogińskiej

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2019 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"