Praktyki medyczne

Email

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych, słuchaczy studiów podyplomowych

 

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty wymagane, przy przyjęciu na praktyki:

  • podanie o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • skierowanie z uczelni
  • program praktyk
  • kserokopia legitymacji studenckiej
  • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem

Dokumenty powinny być dostarczone do
Sekcji Szkoleń, blok F, I piętro, pokój 106
co najmniej 1 miesiąc przed terminem praktyk.

 

Student/słuchacz powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2019 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"