O nas

Email

Biblioteka i Informacja Naukowa IPCZD prowadzi:

 

- Bibliografię Publikacji Pracowników IPCZD - obejmuje ona prace naukowe
i popularnonaukowe pracowników IPCZD wydane drukiem. Są to wydawnictwa samoistne (monografie) i niesamoistne: publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach.

 

Opisy bibliograficzne wykonuje się w oparciu o materiały znajdujące się w Dziale BIN oraz materiały oryginalne i odbitki prac dostarczane przez autorów.

 

Przy publikacjach uwzględniona jest punktacja ministerstwa właściwego dla nauki
i szkolnictwa wyższego, obowiązująca w ocenach dorobku naukowego, a w przypadku prac opublikowanych w czasopismach posiadających impact factor (IF) podawana jest wartość wskaźnika z danego roku.

 

W oparciu o dane z bazy tworzy się raporty dla ministerstwa, do rankingów instytucji naukowych, a także do oceny jednostek i ocen indywidualnych pracowników IPCZD.

 

- Cytowania Publikacji Pracowników IPCZD - baza umożliwia wyszukanie informacji nt.: ilości prac cytowanych, liczbie prac cytujących, indeksu Hirscha (jeden z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego). Tworzona jest na podstawie Web of Science Core Collection.

 

Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Thomson Reuters poprzez dedykowany formularz.

 

- analizy bibliometryczne - na potrzeby ocen indywidualnych: awanse, granty, procedury Centralnej Komisji, konkursy, w oparciu o bazę bibliograficzną publikacji pracowników IPCZD. Przed zamówieniem analizy należy sprawdzić kompletność swojego dorobku i dostarczyć brakujące publikacje do Biblioteki i Informacji Naukowej.

 

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"