Arkusze wydawnicze

Email

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 877):

 

punktowane mogą być wyłącznie monografie i rozdziały
dostarczone wraz z oświadczeniem Autora/Redaktora i Wydawcy
o liczbie arkuszy wydawniczych
.

 

Powyższe Rozporządzenie zawiera dodatkowe kryterium oceny monografii i rozdziałów. Dotyczy ono objętości w/w typów publikacji określonej w arkuszach wydawniczych (1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków):

- dla monografii - min. 6 arkuszy wydawniczych,

- dla rozdziału - min. 0.5 arkusza wydawniczego.

 

Oświadczenie o liczbie arkuszy wydawniczych: rozdział

Oświadczenie o liczbie arkuszy wydawniczych: książka

 

Na podstawie: Zarządzenie 7/13 z dnia 8 lutego 2013r. Kierownika IPCZD

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2017 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"