Punktacja ministerstwa

Email

Prace zarejestrowane w bazie otrzymują punktację obowiązującą zgodnie
z rozporządzeniami ministra właściwego dla resortu nauki (punktacja dot. artykułów oraz monografii i ich fragmentów).

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

26 stycznia 2017

 

Departament Nauki informuje, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

 

Treść Komunikatu

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

 

Wykaz czteroletni - część A - plik .pdf

Wykaz czteroletni - część B - plik .pdf

Wykaz czteroletni - część C - plik .pdf

 

 

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

 

09 grudnia 2016

 

11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports - część A

 

2209 czasopism naukowych, które nie posiadają współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - część B

 

4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - część C

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

23 grudnia 2015

 

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu (dotyczy artykułów opublikowanych w 2015 r.).

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu: 

 

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

27 marca 2015

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

31 grudnia 2014

 

zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych (dotyczy artykułów opublikowanych w 2014 r.)

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

17 grudnia 2013

 

zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

UWAGA:
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostki naukowej z roku 2009 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 18 czerwca 2009r. (.pdf)
Do oceny dorobku publikacyjnego jednostki naukowej z roku 2010 będzie stosowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ogłoszony w dniu 25 czerwca 2010r. (.pdf)

Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012.

 

Punktacja 2011 r. - 2012 r. (z dnia 21.12.2012r.)

- Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 grudnia 2012r. (.pdf)

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje
w tych czasopismach. Zmiany wynikają z rozstrzygnięć Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej

oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wprowadzone zmiany zostały dokonane z uwzględnieniem komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012r.
w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

- Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

Część A - czasopisma naukowe posiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część B - czasopisma naukowe nieposiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie ERIH (.pdf)

 

Punktacja 2011 r. - 2012 r. (17.09.2012r.)
- Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 września 2012r.

- Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, składa się z 3 części:

Część A - czasopisma naukowe posiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część B - czasopisma naukowe nieposiadające wspł. wpływu IF (.pdf)

Część C - czasopisma naukowe znajdujące się w bazie ERIH (.pdf)

 

Czasopisma naukowe nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

 

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW 2012

Polska Bibliografia Naukowa
portal MNiSW gromadzący informacje dotyczące

publikacji polskich naukowców
oraz polskich i zagranicznych czasopism naukowych

 

 

Punktacja 2010 r.
 wykaz czasopism z 25.06.2010r. 

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje  tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:

Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.

Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.

Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.

Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.

Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.

Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

 

Punktacja 2009 r.

wykaz czasopism z 18.06.2009r.

 

Punktacja 2008 r.

wykaz czasopism z 18.06.2009r.

 

Punktacja 2007 r.

wykaz czasopism z 28.11.2007r.

Punktacja 2005 r. - 2006 r.

wykaz czasopism z 07 i 25.10.2005r.

 

Punktacja za lata 2000-2004 (Komitet Badań Naukowych)

- publikacje z IF (ZESTAWIENIE 01)
- publikacje bez IF za rok 2004 (ZESTAWIENIE 02)

 Punktacja w latach 2000-2003 – wykazy drukowane dostępne w BIN.

 

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"