Rada Naukowa

Data opublikowania: poniedziałek, 26 czerwca 2017 00:00

Email

Zadania Rady Naukowej

 

W zakresie nauki:

  • Ustalanie strategicznych zadań naukowych Instytutu.
  • Promocja i realizacja zadań statutowych Instytutu i badań sponsorowanych przez Ministerstwo Nauki oraz inne instytucje.
  • Kontrolowanie jakości i poziomu pracy naukowej Instytutu.
  • Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
  • Nadawanie tytułów i stopni naukowych.

W zakresie zarządzania:

  • Opiniowanie najważniejszych planów i działań Dyrekcji Instytutu w zakresie zarządzania.
  • Opiniowanie kandydatur na ważne stanowiska kierownicze.
  • Opiniowanie zmian w zakresie struktury wewnętrznej i działalności podstawowej Instytutu.
  • Współudział w wyborze Dyrekcji  Instytutu w ramach procedury konkursowej.


Kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

 

Od dnia 22 czerwca 2017 roku

PREZYDIUM

 

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Chechlińska

Kierownik Zakładu Immunologii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. nadzw. dr hab. n. med.  Bożenna Dembowska-Bagińska

Kierownik Kliniki Onkologii, IPCZD

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. zw. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Kierownik Kliniki Neurochirurgii, IPCZD

 

Przewodniczący Komisji ds. Nauki

Dr hab. n. med.  Dariusz Gruszfeld

Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IPCZD

 

Przewodniczący Komisji ds. Klinicznych (Rada Ordynatorów)

Prof. zw. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski              

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii, IPCZD

 

Przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów Doktorskich i Kształcenia Podyplomowego

Prof. zw. dr hab. n. med. Irena Jankowska

Kierownik Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IPCZD

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE

 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej, Klinika Kardiologii, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Kierownik Kliniki Neonatologii; Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IPCZD

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Kierownik Działu Zakażeń Szpitalnych, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski

Narodowy Instytut Leków, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Grenda          

Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, IPCZD

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior

Emerytowany profesor CMKP, Centrum Onkologii -Instytutu im. M.Skłodowskiej-Curie, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś                                                                                        Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, IPCZD

 

Dr hab. Maria Małgorzata Kowalska

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, IPCZD

 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

Kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska

Kierownik Zakładu Wirusologii, zastępca dyr. ds. naukowych; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Dr n. med. Marek Migdał

Zastępca Kierownika Oddziału OIT 1; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Dr hab. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Sylwester Prokurat

Zastępca Kierownika Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, IPCZD

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Pronicki

Kierownik Zakładu Patologii, IPCZD

 

Dr n. med. Dariusz Rokicki

Zastępca Kierownika Kliniki  Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, IPCZD

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Socha

Kierownik Oddziału Gastroenterologii Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, IPCZD

 

Dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, prof. ICZMP

Klinika Neurologii, Sekretarz Naukowy; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

 

Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowych CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock

 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski

p.o. Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Kierownik Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej, IPCZD

…………………………………………………………….………………………………….

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska                                                              

Dyrektor IPCZD

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"