Cytowania Publikacji Pracowników IPCZD na podstawie Web of Science Core Collection

Email

Baza tworzona jest przez Bibliotekę i Informację Naukową.

Baza umożliwia wyszukanie informacji o cytowaniach według autora (informacje o cytowaniach całego dorobku naukowego) oraz dla Instytutu.

Wynik wyszukiwania podaje:
- liczbę prac cytowanych,
- liczbę cytowań (tj. prac cytujących),
- indeks Hirscha,
- listę prac cytowanych wraz z wykazem prac cytujących każdą publikację (dane z bazy Web of Science Core Collection).

 

Cytowania Publikacji Pracowników IPCZD

 

Uwaga!

Baza w trakcie tworzenia.

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"