O Komisji

Email

 

Komisja Bioetyczna przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (pierwsza nazwa: Komitet Etyki) została powołana jako jedna z pierwszych w Polsce w 1984 r. przez ówczesnego Dyrektora, Panią Prof. dr hab. med. Marię Goncerzewicz. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu Etyki był, nie żyjący już, Pan Prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, znany powszechnie w Polsce i za granicą zasłużony humanista i etyk. W latach 1991-2002 Komitetowi Etyki przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Maria Goncerzewicz. W latach 2003-2011 Komisji Bioetycznej przewodniczyła Pani Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula.


Od 2003 r. używana jest nazwa Komisja Bioetyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1999 r., które to Rozporządzenie reguluje również skład osobowy Komisji pod względem zawodowym.

Komisja Bioetyczna powoływana jest przez Dyrektora Instytutu na 3-letnią kadencję na mocy Zarządzenia z równoczesnym określeniem zasad działania wydanym w postaci Regulaminu zawierającym międzynarodowe i lokalne przepisy prawne. Działania Komisji Bioetycznej przy IPCZD cechują się niezależnością, fachowością, pluralizmem i przejrzystością.

Ocenie Komisji podlegają:

  • badania kliniczne
  • badania statutowe, własne itp.
  • granty NCN, UE i inne
  • prace doktorskie i habilitacyjne.

W odniesieniu do badań, zwłaszcza badań klinicznych, Komisja prowadzi ich ocenę etyczną i naukową oraz sprawuje nadzór na przebiegiem, gdyż zadaniem Komisji jest przede wszystkim zapewnienie ochrony uczestnikom badania jak też uzyskanie wysokiej jakości badań.

 

Terminy posiedzeń w 2019 roku:
23.01; 20.02; 20.03; 24.04; 22.05; 12.06; 11.09; 16.10; 20.11; 11.12.2019

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2019 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"