e-booki

mnisw_baner_250

ncn_baner_230

mz_banner_230

Konkursy i ogłoszenia

Nadanie stopnia doktora nauk medycznych

Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) Rada Naukowa IPCZD na posiedzeniu w dniu 20 października 2011 r. nadała PANU WITOLDOWI BŁAŻOWI z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk medycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” podaje do wiadomości, że 20 października 2011 r. o godz. 12.  w sali wykładowej nr F 119 w głównym gmachu Instytutu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej lek. med. Witolda Błaża.

CZYTAJ WIĘCEJ

Narodowe Centrum Nauki dnia 15.03.2011 r. ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Wnioski o granty naukowe należy składać do 15 czerwca.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach: projekty badawcze, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową bez tytułu doktora, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora oraz międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane. CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty MNiSW

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w 2010 roku ustaw reformujących system nauki, w tym zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki (aktualny przepis - Ustawa o zasadach finansowania nauki  z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 96, poz. 615) MNiSW nie prowadzi naboru i nie przeprowadza konkursów na projekty własne (w tym habilitacyjne) i projekty promotorskie. Finansowanie badań podstawowych w formie projektów badawczych odbywać się będzie w drodze konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki tworzone na podstawie Ustawy o Narodowym Centrum Nauki  z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 96, poz. 617.  CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o otwarciu międzynarodowego konkursu na realizację projektów badawczych w ramach programu pn.: „European Research Projects on Rare Diseases”. CZYTAJ WIĘCEJ

Strona 19 z 20

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2018 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"