e-booki

mnisw_baner_250

ncn_baner_230

mz_banner_230

Konkursy i ogłoszenia

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 r. w Instytucie „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Al. Dzieci Polskich 20, w sali wykładowej nr F 119 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

o godz. 12:10 Pani mgr Magdaleny Pajdowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie profilu kwasów organicznych w moczu metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) w identyfikacji zaburzeń mitochondrialnych


Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pronicka 

Promotor pomocniczy: 

Dr n. med. Dorota Piekutowska-Abramczuk 

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski, prof. UJ 

Dr hab. n. med. Maria Giżewska, prof. PUM 


o godz. 13:10 Pani lek. Natalii Rogińskiej


Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena występowania nefropatii kardiogennej u dzieci z wrodzonymi wadami serca


Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Małgorzata Żuk

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński

Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska 

 

/-/prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej IPCZD

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece i Informacji Naukowej IPCZD.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są opublikowane na stronie www.czd.pl

 

>> streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pajdowskiej

>> recenzja prof. Mirosława Bik-Multanowskiego

 

>> streszczenie rozprawy doktorskiej lek. Natalii Rogińskiej

Narodowe Centrum Nauki: Projekt Harmonia 4

„Identyfikacja mutacji patogennych w grupie pacjentów ze sporadycznie występującą niepełnosprawnością intelektualną z zastosowaniem sekwencjonowania całego egzomu” Number UMO-2013/08/M/NZ5/00978

 

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Małgorzata Antonina Krajewska-Walasek Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. Peter N. Robinson Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik

Charité - Universitätsmedizin Berlin

 

Okres realizacji: 2013-09-23 - 2017-06-22

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki konkursu z 23.05.2017 na stanowiska naukowe adiunkta w IPCZD

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu na stanowiska naukowe adiunkta w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" z dn. 23.05.2017 r.

>> Wyniki - adiunkt

Wyniki konkursu z 23.05.2017 na stanowiska naukowe asystenta w IPCZD

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu na stanowiska naukowe asystenta w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" z dn. 26.06.2017 r.

>> Wyniki - asystent naukowy

Wyniki konkursów z 23.05.2017 na stanowiska naukowe prof. zwyczajnego i prof. nadzwyczajnego w IPCZD

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów na stanowiska naukowe profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" z dn. 23.06.2017 r.

>> Wyniki – profesor zwyczajny

>> Wyniki – profesor nadzwyczajny

 

Strona 1 z 18

 
Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie
Copyright 2017 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"